Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори"

Актуализиран е програмен продукт „Трудови договори”, с включена номенклатура „Национална класификация на професиите и длъжностите“, в сила от 01.03.2018 г.

Рубрика Програмни продукти

Актуализиран е програмният продукт "Трудови договори"
Към началото