Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0004 „Обслужване на картови плащания на публични задължения, установявани и събирани от НАП, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС“

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0004 „Обслужване на картови плащания на публични задължения, установявани и събирани от НАП, наредени чрез виртуално терминално устройство ПОС или чрез терминални устройства ПОС“
Към началото