Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0009 "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

 

 

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0009 "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”
Към началото