Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0071 „Доставка на газ от газоразпределителни дружества монополисти за нуждите на ТД на НАП София в две обособени позиции: № 1: Доставка на газ за нуждите на ИРМ Ботевград към офис „София област“; № 2: Доставка на газ за нуждите на офис „Кюстендил“.“

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0071 „Доставка на газ от газоразпределителни дружества монополисти за нуждите на ТД на НАП София в две обособени позиции: № 1: Доставка на газ за нуждите на ИРМ Ботевград към офис „София област“; № 2: Доставка на газ за нуждите на офис „Кюстендил“.“
Към началото