Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0091 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административната сграда на ТД на НАП Варна с адрес: гр. Варна, бул. „Осми Приморски полк“ № 128“

Най-новите: