Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0106 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, офис „София област“, ИРМ Ботевград“

Договаряне без предварително обявление 00530-2018-0106 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, офис „София област“, ИРМ Ботевград“
Към началото