НАП изпраща писма до търговците на течни горива

НАП започва кампания по изпращане на електронни писма до търговците на течни горива, с които напомня, че придобиването, движението, съхранението и реализирането на тези стоки е обект на наблюдение и проверки от органите по приходите.

Приходната агенция уведомява своите клиенти чрез унифицирано електронно съобщение, с което обръща внимание, че в случай на нередност може да бъдат наложени предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката за обезпечаване на вземанията за данъци.

НАП изпраща писма до търговците на течни горива
Към началото