Нова електронна услуга за подаване на декларация по чл. 219 от ЗКПО

От днес НАП предоставя нова електронна услуга на своите клиенти за подаване на декларацията по чл. 219 от ЗКПО за дължимия данък върху приходите от помощни и спомагателни дейности по смисъла на Закона за хазарта.

Електронната услуга е достъпна на Портала за е-услуги на НАП за юридически лица, които:

– притежават квалифициран електронен подпис (КЕП) на задължено лице с право на пълен или частичен достъп до е-услугите на НАП;

– притежават КЕП на упълномощено лице с пълен достъп или частичен до групата услуги „Декларации, документи или данни подавани от юридически лица“.

Нова електронна услуга за подаване на декларация по чл. 219 от ЗКПО
Към началото