Обава „Доставка на външни гуми (летни и зимни) за служебните моторни превозни средства, предоставени за ползване на ТД на НАП Варна”

.

Обава „Доставка на външни гуми (летни и зимни) за служебните моторни превозни средства, предоставени за ползване на ТД на НАП Варна”
Към началото