Обява „Административни помещения в сградата на офис "Витоша" на ТД на НАП София с адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215”

.

 

Обява „Административни помещения в сградата на офис "Витоша" на ТД на НАП София с адрес: гр. София, бул. "Цар Борис ІІІ" № 215”
Към началото