Обява за ОП с предмет „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезифектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на Централно управление на Националната агенция за приходите, Учебен център Банкя, Учебен център Боровец и ТД на НАП ГДО“

 

Обява за ОП с предмет „Доставка на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, дезифектанти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на Централно управление на Националната агенция за приходите, Учебен център Банкя, Учебен център Боровец и ТД на НАП ГДО“
Към началото