Обява „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии в тръбопроводните инсталации, в административните сгради на ЦУ на НАП, ТД на НАП ГДО, УЦ на НАП Банкя и УЦ на НАП Боровец“, в четири самостоятелни обособени позиции“

 

Най-новите: