Обява 9071768 „Абонаментно поддържане (включително доставка на резервни части и консумативи при необходимост) на пожароизвестителни инсталации (ПИИ), към пожароизвестителни централи в административните сгради на офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен при ТД на НАП Варна, по обособени позиции“

Обява 9071768 „Абонаментно поддържане (включително доставка на резервни части и консумативи при необходимост) на пожароизвестителни инсталации (ПИИ), към пожароизвестителни централи в административните сгради на офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен при ТД на НАП Варна, по обособени позиции“
Към началото