Обява 9074729 „Абонаментно поддържане (включително доставка на резервни части и консумативи при необходимост) на пожароизвестителни инсталации (ПИИ), към пожароизвестителни централи в административните сгради на офиси за обслужване Русе и Шумен при ТД на НАП Варна, по обособени позиции“

Най-новите: