Обява 9076238 "Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ЦУ на НАП, УЦ на НАП Банкя, УЦ на НАП Боровец и ТД на НАП ГДО", в четири самостоятелно обособени позиции"

Обява 9076238 "Абонаментни услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация за нуждите на ЦУ на НАП, УЦ на НАП Банкя, УЦ на НАП Боровец и ТД на НАП ГДО", в четири самостоятелно обособени позиции"
Към началото