Обява 9076310 „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи, монтирани в сгради, стопанисвани от НАП“, разделена в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция №1 – „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителни системи, монтирани в сгради, стопанисвани от ЦУ на НАП“ с адрес: гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 52; ул. „Врабча“ № 23 и бул. „Хр. Ботев“ №17”. Обособена позиция №2 – „Абонаментно обслужване и ремонт на пожароизвестителна система, монтирана в сграда, стопанисвана от ТД на НАП ГДО“, с адрес: гр. София, ул. „Аксаков“ № 29“

Най-новите: