Обява 9081119 „Комплексно техническо обслужване и ремонт на интегрирана система от взаимосвързани инсталации в сградата на ТД на НАП Варна за: контрол на достъп и охрана, пожароизвестяване, видеонаблюдение, IP базирана телефония, структурно-кабелна инсталация и радиоозвучаване“

Обява 9081119 „Комплексно техническо обслужване и ремонт на интегрирана система от взаимосвързани инсталации в сградата на ТД на НАП Варна за: контрол на достъп и охрана, пожароизвестяване, видеонаблюдение, IP базирана телефония, структурно-кабелна инсталация и радиоозвучаване“
Към началото