Обява 9081293 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация при необходимост в сградите (и прилежащите към тях площи) на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”

Обява 9081293 „Услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация при необходимост в сградите (и прилежащите към тях площи) на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване: Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен”
Към началото