Обява 9081374 „Предоставяне на технически услуги по отстраняване на аварии извън текущите ремонти в административните сгради на ТД на НАП Велико Търново и офиси Враца, Габрово и Монтана, на обособени позиции от №1 до №4”

 

 

Най-новите: