Обява 9083284 „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на офис Габрово и офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции от №1 до №2”

 

 

Обява 9083284 „Услуги по измиване и почистване на моторни превозни средства /МПС/ на офис Габрово и офис Ловеч при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции от №1 до №2”
Към началото