Открита процедура „Абонаментно обслужване чрез охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ на административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна”

.

Най-новите: