Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на сигнално-охранителна техника /СОТ/ и охрана със СОТ на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр.София, ул.„Аксаков” №29. Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ в частта от административна сграда /1-ви надпартерен етаж/, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.„Врабча” №23“

.

Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на сигнално-охранителна техника /СОТ/ и охрана със СОТ на административната сграда на ТД на НАП ГДО, находяща се в гр.София, ул.„Аксаков” №29. Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ в частта от административна сграда /1-ви надпартерен етаж/, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр.София, ул.„Врабча” №23“
Към началото