Открита процедура “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорна уредба, обслужваща административната сграда на ТД на НАП Бургас, в гр. Сливен“

.

Открита процедура “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорна уредба, обслужваща административната сграда на ТД на НАП Бургас, в гр. Сливен“
Към началото