Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52 и на частта от административна сграда /1-ви и 3-ти надпартерни етажи/, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23“

.

Открита процедура „Абонаментно сервизно обслужване и ремонт на СОТ и охрана със сигнално-охранителна техника /СОТ/ на административната сграда на ЦУ на НАП, находяща се в гр. София, бул. „Княз Ал. Дондуков” № 52 и на частта от административна сграда /1-ви и 3-ти надпартерни етажи/, предоставена за управление на НАП, находяща се в гр. София, ул. „Врабча” № 23“
Към началото