Открита процедура „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Хасково, Кърджали, Смолян и Доспат”

.

Открита процедура „Доставка на нетна електрическа енергия ниско напрежение и избор на координатор на балансираща група за обекти на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Хасково, Кърджали, Смолян и Доспат”
Към началото