Открита процедура „Закупуване на 30 броя /чрез доставки и/или зареждане на карти/ абонаментни превозни документи за пътуване по редовни тарифи в обществен градски транспорт за цялата градска мрежа на територията на гр. Благоевград за едногодишен период за нуждите на офис „Благоевград“, ТД на НАП София”

.

Най-новите: