Открита процедура „Извършване на охранителни услуги с физическа охрана на обекти на ТД на НАП Пловдив, съгласно приложените технически спецификации“

Към началото