Открита процедура „Изработка и доставка на униформено облекло за служители на Национална агенция за приходите в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Изработка и доставка на лятно униформено облекло за служители от Главна дирекция „Фискален контрол“; Обособена позиция № 2 „Изработка и доставка на зимно униформено облекло за служители от Главна дирекция „Фискален контрол“

.

Най-новите: