Открита процедура „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали“, разделена в пет обособени позиции

.

Открита процедура „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали“, разделена в пет обособени позиции
Към началото