Открита процедура „Поддръжка на лицензи Cisco, Carin, Microsoft Dynamics CRM и VMware от Системата за управление на Информационния център (СУИЦ) на НАП“

.

 

Открита процедура „Поддръжка на лицензи Cisco, Carin, Microsoft Dynamics CRM и VMware от Системата за управление на Информационния център (СУИЦ) на НАП“
Към началото