Открита процедура "Предоставяне на нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за структурите на Национална агенция за приходите при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“, в седем обособени позиции"

Най-новите: