Открита процедура „Предоставяне на нови, неупотребявани моторни превозни средства /МПС/ за структурите на Национална агенция за приходите при условията на оперативен лизинг/дългосрочен наем“, в осем обособени позиции“

.

Най-новите: