Открита процедура "Предоставяне право на ползване на уеб-базирана платформа за дистанционно обучение, включваща модул „Виртуална класна стая“ и модул за управление на обучението"

.

Най-новите: