Открита процедура “Техническо обслужване и ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи ( без годишен технически преглед и без пътна помощ ) на леки и товарни автомобили, обслужващи структурата на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол“

.

Открита процедура “Техническо обслужване и ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи ( без годишен технически преглед и без пътна помощ ) на леки и товарни автомобили, обслужващи структурата на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол“
Към началото