Открита процедура „Техническо обслужване /профилактика и ремонт, включително доставка и монтаж на резервни части, материали и консумативи при необходимост/, на климатична техника, отоплителни, вентилационни и климатични инсталации и съоръженията към тях, монтирани и изградени в административните сгради на ТД на НАП Варна и офиси за обслужване Добрич, Разград, Русе, Силистра, Търговище и Шумен при ТД на НАП Варна”

.

Най-новите: