Открита процедура „Услуги по сервизно обслужване и ремонт на леки автомобили на ТД на НАП Велико Търново, Дирекция ОДОП Велико Търново и офиси Видин, Габрово и Ловеч при ТД на НАП Велико Търново на обособени позиции”

.

Най-новите: