Открита процедура „Услуги по сервизно обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за нуждите на офиси Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции”

.

Открита процедура „Услуги по сервизно обслужване и ремонт на леки автомобили, предоставени за нуждите на офиси Враца, Монтана и Плевен при ТД на НАП Велико Търново, съгласно обособени позиции”
Към началото