Открита процедура „Физическа невъоръжена охрана в административните сгради на офис Габрово при ТД на НАП Велико Търново, находящи се в гр. Габрово, ул. ”Априловска” № 7 и ул. ”Радецка” № 11”

.

Най-новите: