Открита процедура 00530-2018-0036 „Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи“

Към началото