Открита процедура 00530-2018-0039 „Периодични доставки на гориво за отопление на административни сгради на ТД на НАП Пловдив, според зададената техническа спецификация на поръчката”

Към началото