Открита процедура 00530-2018-0043 „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали“, разделена в пет обособени позиции

 

 

Открита процедура 00530-2018-0043 „Охрана със сигнално-охранителна техника (СОТ) и услуги по техническо поддържане и ремонт на СОТ в административни сгради на ТД на НАП Пловдив, в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Хасково, Смолян и Кърджали“, разделена в пет обособени позиции
Към началото