Открита процедура 00530-2018-0054 “Охрана на обекти с физическа охрана и сигнално-охранителна техника ( СОТ ), ремонт и поддръжка на сигнално-охранителна техника ( СОТ ) за административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол и други сгради /обекти/ на територията на области Бургас, Сливен и Ямбол“

Открита процедура 00530-2018-0054 “Охрана на обекти с физическа охрана и сигнално-охранителна техника ( СОТ ), ремонт и поддръжка на сигнално-охранителна техника ( СОТ ) за административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол и други сгради /обекти/ на територията на области Бургас, Сливен и Ямбол“
Към началото