Открита процедура 00530-2018-0094 „Доставка и инсталиране на лицензи и внедряване на нови функционалности в Системата за управление на Информационния център на НАП“

Към началото