Открита процедура 00530-2018-0099 „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Хасково, Кърджали, Смолян и Доспат”

Открита процедура 00530-2018-0099 „Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за обекти на ТД на НАП Пловдив, находящи се в градовете Пловдив, Карлово, Пазарджик, Стара Загора, Казанлък, Хасково, Кърджали, Смолян и Доспат”
Към началото