Пряко договаряне 00530-2017-0112 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води – ВиК за административните сгради на офис за обслужване Добрич при ТД на НАП Варна с адреси: гр.Добрич, ул.“Независимост“ №7 и №31”

Към началото