Пряко договаряне 00530-2017-0119 “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорна уредба, обслужваща административната сграда на ТД на НАП Бургас, в гр. Сливен“

.

Пряко договаряне 00530-2017-0119 “Абонаментно сервизно обслужване, поддръжка и ремонт (текущ и авариен), включително доставка на резервни части, възли, детайли, материали и консумативи, на асансьорна уредба, обслужваща административната сграда на ТД на НАП Бургас, в гр. Сливен“
Към началото