Пряко договаряне 00530-2017-0120 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, офис „София област“, ИРМ Ботевград”

Пряко договаряне 00530-2017-0120 „Доставка на питейна вода, отвеждане и пречистване на отпадни води за нуждите на ТД на НАП София, офис „София област“, ИРМ Ботевград”
Към началото