Публикувана е структура и формат на файловете за подаване на данни в електронен вид за Декларация обр. № 1

Към началото