Публично състезание „Периодична доставка след заявка на възложителя на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП София" в три самостоятелни обособени позиции

Публично състезание „Периодична доставка след заявка на възложителя на хигиенни продукти, включително почистващи, полиращи продукти, големи и малки пликове за смет от полиетилен за нуждите на ТД на НАП София" в три самостоятелни обособени позиции
Към началото