Публично състезание “Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части в административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол“

.

 

Публично състезание “Услуги по ремонт и поддържане на телефонни централи и апарати, с подмяна на резервни части в административните сгради на ТД на НАП Бургас в гр. Бургас, гр. Сливен и гр. Ямбол“
Към началото